woensdag 9 september 2020

Jaarrapporten 2019 Rijn en Maas

Cover foto Jaarrapport 2019 De Maas De jaarlijkse rapportages 'RIWA-Maas' en 'RIWA-Rijn' over de kwaliteit van het rivierwater zijn verschenen. RIWA is het samenwerkingsverband van Nederlandse drinkwaterbedrijven die oppervlaktewater, zoals rivierwater, gebruiken voor de bereiding van drinkwater.

De Rijn

In 2019 zijn in de Rijn opnieuw tientallen stoffen als industriële chemicaliën, geneesmiddelenresten, bestrijdingsmiddelen en afbraakproducten aangetroffen. Dit in hogere concentraties dan de streefwaarden van het European River Memorandum (ERM). Dit meldt RIWA-Rijn in haar jaarrapport over 2019. In dit rapport is de waterkwaliteit in het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied in kaart gebracht.

De Maas

Er is meer inzicht nodig in de gevolgen van klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water in de Maas. Daarnaast moet meer internationaal worden samengewerkt om grip te krijgen op opkomende stoffen. Dat zegt RIWA-Maas bij het verschijnen van haar jaarverslag 2019. RIWA-Maas rapporteert jaarlijks over de waterkwaliteit van de Maas vanuit het perspectief van de drinkwatervoorziening voor 7 miljoen mensen in Nederland en België.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Jaarrapport 2019 Rijn | volledige tekst Jaarrapport 2019 Maas.

Geen opmerkingen: