dinsdag 11 augustus 2020

Rapportage enquêteresultaten effecten droogte natuurgebieden

In het rapport 'Gevolgen voor de natuur van de droge jaren 2018 en 2019; resultaten van een enquête onder deskundigen' zijn de resultaten van een enquête onder deskundigen gepresenteerd. In een vervolghoofdstuk worden de resultaten samengevat, bediscussieerd en er wordt een interpretatie aan gegeven, gebaseerd op eigen ecologische kennis en opmerkingen van de respondenten. Dit rapport maakt deel uit van fase 2 van het onderzoeksproject 'Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.
Ook het eindrapport van fase 1 is verschenen 'Ontwikkeling van uniforme werkwijze voor analyse van droogte en tussentijdse bevindingen'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: