maandag 18 mei 2020

Verkenning monitor MVI waterschappen

Foto betalen. Shutterstock. Verkenning monitor MVI waterschappenMaatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een werkwijze om producten en diensten in te kopen die het milieu zo min mogelijk belasten en zo veel mogelijk positief maatschappelijk effect hebben. Om inzicht te krijgen in het effect van MVI moet deze meerwaarde voor mens en milieu worden gemeten en bijgehouden. Dit maakt het voor aanbestedende diensten mogelijk om op duurzaamheidsdoelen te sturen en MVI beter te gebruiken.
De waterschappen meten sinds 2009 in hun Klimaatmonitor de effecten van veel bedrijfsprocessen, maar nog niet van inkoop en aanbesteding. Daarom heeft het RIVM verkend hoe waterschappen MVI kunnen monitoren en meten. Zeven waterschappen hebben hier aan meegewerkt. Het RIVM heeft hun ervaringen gebruikt om de Unie van Waterschappen aanbevelingen te geven voor een monitor MVI die alle waterschappen kunnen gebruiken. Meer lezen? | details | volledige tekst
Dit is een van de projecten ihkv SUBSIDIE KLIMAATENVELOP 2019/2020: impuls voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Lees hierover meer op de website van de Unie van Waterschappen

Geen opmerkingen: