woensdag 27 mei 2020

De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019

Afbeelding cover De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019De uitvoering van de meeste gebiedsgerichte maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 ligt grotendeels op schema. In deze uitvoeringsperiode zijn inmiddels onder meer 700 kilometer natuurvriendelijke oevers en bijna 200 vispassages aangelegd. Dat en meer staat in de Staat van Ons Water 2019. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht UVW | publieksinformatie over de belangrijkste waterthema's op www.onswater.nl.

Geen opmerkingen: