maandag 11 november 2019

Nationale analyse waterkwaliteit: tussentijdse resultaten en conclusies

De ongewenste overmaat aan nutriënten leidt tot explosieve algengroei (eutrofiëring). (foto: Jac van Tuijn). Bron: https://www.waterforum.net/pbl-voorziene-waterkwaliteitsmaatregelen-niet-overal-voldoende-om-alle-krw-doelen-te-halen/De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vooralsnog niet overal voldoende om de einddoelen van de Kaderrichtlijn Water voor nutriënten, biologie en chemische stoffen te halen. Bovendien zijn er grote regionale verschillen. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Waterforum.

Geen opmerkingen: