vrijdag 15 november 2019

Diergeneesmiddelen in het milieu: een synthese van de huidige kennis

Brochure over het onderzoek Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis. In dit onderzoek, gepubliceerd als STOWA rapport 2019-26, zijn de bekende gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en in mest van grazers samengevat. Op basis daarvan is ingeschat in hoeverre zich risico’s voor mens en milieu kunnen voordoen. Met deze kennisbasis kunnen beleidsmakers en stakeholders verkennen welke risico’s met voorrang nader onderzocht moeten worden en hoe kennisleemten kunnen worden ingevuld. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: