donderdag 14 maart 2019

Thermofiele slibgisting en stikstofterugwinning op RWZI Bath

Een demonstratie van energiewinning uit hernieuwbare bronnen én energiebesparing waarbij beoogd wordt de biogasproductie uit communale afvalwaterzuiveringen aanzienlijk te vergroten, terwijl tegelijkertijd stikstof energie-efficiënt wordt teruggewonnen. Eindrapport van het project. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: