woensdag 20 maart 2019

Bouwen-met-Natuur in waterrijke gebieden

Figure 1.3. Map showing the location of the lakes (Markermeer, IJsselmeer, Ketelmeer, Veluwemeer, Eemmeer, and Gooimeer). In: Wetland eco-engineering with fine sedimentIn het proefschrift 'Wetland eco-engineering with fine sediment' dient het Marker Wadden-project als casus voor kennisontwikkeling over het optimaliseren van bouwen met fijn sediment. Dit gebeurt in het kader van bouwen-met-natuur; een nieuwe manier van ontwerpen die natuurlijke processen benut waarbij technische en maatschappelijke doelen worden gediend. Het onderzoek richt zich op de (bio)geochemische, hydrologische en ecologische processen die ecosysteemontwikkeling versnellen in een waterrijk gebied, gebouwd van kleirijk sediment. Meer lezen? | details | volledige tekst | artikel over het promotieonderzoek (embargo op volledige tekst tot 26/8/2019).

Geen opmerkingen: