donderdag 25 oktober 2018

Onderzoeksvragen uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

foto cover Onderzoeksvragen uiterwaarden Zwarte Water en Vecht: overzicht bestaande kennis en aanpak kennishiatenOverzicht bestaande kennis en aanpak kennishiaten. Er wordt ingegaan op de volgende thema’s: 1. Overstromingsregime en relevantie voor habitattypen; 2. Interne waterhuishouding uiterwaarden Zwarte Water en Vecht; 3. Sedimentatie en bodemontwikkeling. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: