woensdag 31 oktober 2018

Nationaal potentieel van aquathermie

foto cover Nationaal potentieel van aquathermie: analyse en review van de mogelijkhedenIn deze studie is een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Aquathermie kan onder de juiste condities een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening. De varianten die bekeken zijn, zijn thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater: TEO, TEA en TED. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: