donderdag 4 oktober 2018

Invasieve exotische kreeften

foto cover Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland: Verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpakVerkenning van de effecten, risico’s en mogelijke aanpak van de problematiek van uitheemse rivierkreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland. De literatuurstudie had tot doel de handelingsperspectieven van het waterschap voor de kreeftenproblematiek in kaart te brengen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: