woensdag 10 oktober 2018

Handboek dijkenbouw: uitvoering versterking en nieuwbouw

foto cover Handboek dijkenbouw: uitvoering versterking en nieuwbouwEr bestaan talloze leidraden, handreikingen en handboeken die gaan over de planvorming en het ontwerpen van dijkversterkingen. De meeste benoemen zijdelings aspecten die te maken hebben met de realisatie van de versterking, maar gaan er niet dieper op in. Dit handboek concentreert zich juist op die realisatie. Wat komt er allemaal bij de realisatie kijken als er eenmaal besloten is een waterkering te versterken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: