dinsdag 8 mei 2018

Handreiking gestandaardiseerde stresstest light

cover Handreiking gestandaardiseerde stresstest light: versie 1 februari 2018In deze handreiking wordt voor de vier thema's hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen een aantal essentiële vragen geschetst, vanuit het doel van bewustwording en agendering. Met behulp van indicatieve kaartbeelden uit de Klimaateffectatlas worden deze effecten geïllustreerd. Voor ieder van de vragen wordt toegelicht welke klimaateffecten in de toekomst kunnen optreden en welke impact deze effecten kunnen hebben. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: