maandag 7 mei 2018

De top 3 van april 2018

Hydrotheek top 1-2-3 april 2018

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in april 2018

1. Phosphate recovery from sewage sludge containing iron phosphate (dissertatie)
Dit onderzoek beoogde het fundament te leggen voor een techniek voor de terugwinning van fosfaat uit ijzerfosfaat houdend zuiveringsslib. >Meer informatie.

2. Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren: extreme buien zijn extremer geworden (brochure)
Nieuwe neerslagstatistieken zijn afgeleid voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur. Deze statistieken vallen tot enkele tientallen procenten hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde neerslagstatistieken uit 2007 en 2015. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Steekmuggen in de Peelvenen (artikel)
De vraag is of er een direct verband is tussen vernatting en steekmuggen, en zo ja: hoe kunnen we die muggenoverlast voorkomen? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (embargo tot 15-08-2018).

Geen opmerkingen: