maandag 2 april 2018

De top 3 van maart 2018

Hydrotheek top 1-2-3 maart 2018

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in maart 2018

1. Neerslagstatistieken voor korte duren: actualisatie 2018 (rapport)
De nieuwe statistieken, die tot enkele tientallen procenten hoger uitvallen dan de tot nu toe gehanteerde neerslagstatistieken, vormen belangrijke input voor modelberekeningen waarmee waterbeheerders, gemeenten en projectontwikkelaars kunnen zien in hoeverre de omgeving gevoelig is voor extreme neerslaghoeveelheden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Handboek voor de watervriendelijke tuin: 19 infobladen met tips
Het handboek informeert hoveniers, tuincentrummedewerkers en hun klanten over concrete maatregelen voor een watervriendelijke en hittebestendige tuin. In het boek staat niet alleen beschreven wat bewoners kunnen doen, maar ook hoe. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. De boer betaalt, maar voor welke 'vervuiling?'
De Unie van Waterschappen is voornemens een nieuw belastingstelsel in te voeren. Daartoe heeft haar Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ondermeer onderzocht hoe het beginsel 'de vervuiler betaalt' beter kan worden toegepast op de landbouw. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: