dinsdag 27 maart 2018

Evaluatie uitvoeringspraktijk stoffenbeleid

foto cover Figuur 3: Verdeling respons op enquête van verschillende overheden. In: Evaluatie uitvoeringspraktijk stoffenbeleidDit verkennende onderzoek is gericht op de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van de huidige uitvoeringspraktijk van het stoffenbeleid in het waterbeheer, met focus op de wateraspecten van vergunningen. Het stoffenbeleid in het waterbeheer is er op gericht dat lozingen op het oppervlaktewater geen negatieve gevolgen hebben op de waterkwaliteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: