vrijdag 2 maart 2018

De top 3 van februari 2018

Hydrotheek top 1-2-3 februari 2018

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in februari 2018

1. Behandeling hemelwater of rwzi-effluent? Effectiviteitsvergelijking helofytenveld
Vergelijkend onderzoek naar de werking en effectiviteit van het helofytenveld naast de rwzi Zeewolde bij behandeling van rwzi-effluent en hemelwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling: een overzicht van de huidige Nederlandse situatie
Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Waterberging
Veel water tijdens piekbuien en een tekort van schoon, zoetwater tijdens periodes van droogte; in Nederland staan we al eeuwenlang voor de opgave om zo goed mogelijk met ons water om te gaan. >Meer informatie

Geen opmerkingen: