woensdag 28 februari 2018

Kennisdoorwerking: learning by doing & doing by learning

foto cover Kennisdoorwerking: learning by doing and doing by learning'Hoe kan kennis vanuit een tijdelijke organisatie optimaal doorwerken in een staande organisatie?’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn eerst aan de hand van een literatuuronderzoek de onderdelen van het proces onderzocht, de factoren die deze onderdelen beïnvloeden inzichtelijk gemaakt en is uiteindelijk gezocht naar de mogelijkheden om deze factoren te kunnen sturen. Vervolgens zijn deze factoren en invloeden getoetst aan de casus 'Veiligheid van Nederland in Kaart' , waarbij de kennis uit dit project moet doorwerken naar de waterschappen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: