woensdag 3 januari 2018

Groenresten uit het waterbeheer

foto cover Groenresten uit het waterbeheer : bioraffinage en vezelverwaarding : literatuuronderzoek en businesscase analysesRapport van praktijkonderzoek naar de bruikbaarheid van groenresten (in dit rapport maaisel) in de veevoeders en mest(co)vergisters, papier- en karton productie, fabricage van composieten en het winnen van mineralen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: