maandag 8 januari 2018

De top 3 van december 2017

Hydrotheek top 1-2-3 december 2017

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in december 2017

1. Peilverloop in begroeide watergangen
Om het peilverloop in een waterloop te berekenen volgens het model van Pitlo en Griffioen is een spreadsheettool gemaakt. Met deze tool kan het peilverloop in de waterloop berekend worden op grond van de afmetingen van de waterloop, het debiet, het (stuw)peil aan de benedenstroomse zijde en de soort en de mate van begroeiing. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Op weg naar een nieuw concept voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater: "Water out, shit in"
Om terugwinnen beter mogelijk te maken zal het afvalwater zo geconcentreerd mogelijk moeten zijn. Om dit te bereiken is de benadering "Water out, shit in" toegepast. >Meer informatie

3. Blauwgrasland in Overijssel: ontwikkelingen in de afgelopen kwart eeuw
Blauwgraslanden behoren tot de meest bijzondere elementen van de Overijsselse natuur. Dankzij de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland nam het areaal blauwgrasland in Overijssel met 39% toe van 46 hectare in 1990 tot 64 hectare nu. >Meer informatie

Geen opmerkingen: