vrijdag 1 december 2017

De top 3 van november 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in november 2017

1. Landschapsecologische systeemanalyse Smoddebos
Systeemanalyse van het Smoddebos, aangevuld met een uitgebreid onderzoek naar flora en vegetatie. Het rapport geeft antwoord op de vraag: waarom is de soortenrijke voorjaarsflora van het Smoddebos in de afgelopen decennia steeds verder achteruit gegaan? Meer lezen? Klik op >Meer informatie

2. Bestrijding van Aziatische duizendknopen
Duizendknopen vormen een hardnekkig probleem voor beheerders van de groene ruimte vanwege het gebrek aan informatie over effectieve bestrijdingsmethoden. Stichting Probos in 2013 in samenwerking met 31 terreinbeherende organisaties een praktijkproef gestart naar de bestrijding van de drie Aziatische duizendknopen. >Meer informatie

3. Thermische energie uit oppervlaktewater
De waterbeheerders in Nederland kunnen een belangrijke rol spelen bij het optimaal benutten van het oppervlaktewater als warmte- en koudebron. Dit heet thermische energie uit oppervlaktewater, kortweg TEO. In deze brochure wordt uiteengezet wat het is, en hoe het kan bijdragen aan een toekomst waarin we veel minder afhankelijk zijn van aardgas voor het verwarmen (en koelen) van gebouwen en ruimtes. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: