maandag 4 december 2017

Analyse van zoutmetingen in de Lek

Figuur 2.1 Hoofdwatersysteem Rijn-Maasmonding en Waterschappen (Hydrologic, 2015). In: Analyse van zoutmetingen in de LekKlimaatverandering en ingrepen in de Rijn-Maasmonding kunnen van invloed zijn op de verzilting van de Lek vanuit zee. Om effecten van veranderingen in te kunnen schatten is kennis nodig van de processen die leiden tot verzilting van de Lek. Deze studie onderzoekt deze processen middels een analyse van stromings- en zoutmetingen en geeft een schatting van de dispersie op de Lek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: