dinsdag 19 september 2017

Kennisdocument hergebruik van restwater voor de landbouw-watervoorziening

Hergebruik van effluentdeelstroom voor sub-irrigatie van een maisperceel bij rwzi Haaksbergen. In: Kennisdocument hergebruik van restwater voor de landbouw-watervoorzieningDoor de afnemende beschikbaarheid van het normaal gebruikte grond- en oppervlaktewater neemt het belang van alternatieve bronnen zoals gezuiverd afvalwater toe. Voorafgaand moet er duidelijkheid zijn over de samenstelling van dit water en eventuele hiermee samenhangende gezondheids- en ecotoxicologische effecten. In dit kennisdocument wordt bestaande kennis en ervaringen uit binnen- en buitenlandse projecten en (wetenschappelijke) literatuur ontsloten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: