donderdag 21 september 2017

Deltaprogramma 2018: doorwerken aan een duurzame en veilige delta

Uitsnede cover Deltaprogramma 2018: doorwerken aan een duurzame  en veilige deltaOm de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken bevat het Deltaprogramma dit jaar voor het eerst een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bevat een planmatige aanpak op lokaal en regionaal niveau. Alle gemeenten gaan uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Dit om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen te nemen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke ingrepen in Nederland. Voor de uitvoering van dit nieuwe Deltaplan is jaarlijks een substantieel bedrag extra nodig. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Waterforum.

Geen opmerkingen: