donderdag 6 juli 2017

Doelen op maat

Het Wormer- en Jisperveld is één van de zes voorbeeldgebieden. Foto cover Doelen op maat 3. uitwerking KRW-doelen voorbeeldsystemenVoor de derde generatie stroomgebiedsbeheersplannen wil het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier haar doelen gebieds- en watersysteemgericht vaststellen.
In een eerste stap is een exploratieve analyse gemaakt van de factoren lichtklimaat en nutriëntenbeschikbaarheid: wat bepaalt de troebelheid in de verschillende waterlichamen en hoe zit het met de beschikbaarheid van stikstof en fosfaat.
In een tweede stap is een analyse uitgevoerd volgens de systematiek van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF), naar het lichtklimaat, de productiviteit van het water en de habitatgeschiktheid voor waterplanten.
In een derde stap is een opzet gemaakt voor een watersysteemanalyse die alle Ecologische Sleutelfactoren langsloopt, met onderscheid tussen het beschrijven van de voorwaarden en van de fysisch-chemische en biologische toestand. Voor zes pilotgebieden is dit uitgewerkt.
De drie stappen hebben geresulteerd in 3 rapporten. Meer lezen? Klik op | 3 rapporten Doelen op maat

Geen opmerkingen: