dinsdag 4 juli 2017

De top 3 van juni 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in juni 2017

1. Die het water deert die het water keert (rapport)
Met het concept meerlaagsveiligheid is de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland geƫxperimenteerd en geleerd. In deze evaluatie ligt de vraag voor: wat leren deze pilots ons over de toepassing van het concept? >Meer informatie

2. Zuiver water komt tot leven: vijftien jaar waterharmonica's bij Waterschap De Dommel (rapport)
Bij Waterschap De Dommel is de noodzaak om na te denken over de overgang van rioolwaterzuivering (rwzi) naar oppervlaktewater groter dan in veel andere gebieden. Simpelweg omdat de rwzi's lozen op kleine wateren. "Hoe brengen we harmonie aan tussen de rwzi en de beek? In landschappelijkheid, in waterkwaliteit en in ecologisch functioneren." Dat zijn de onderliggende vragen waarmee het waterschap 15 jaar geleden aan het experimenteren is gegaan. >Meer informatie

3. Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen (rapport)
Dit handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: