maandag 23 januari 2017

Reistijdberekeningen grondwatermodel MIPWA 3.0

Figuur 1.2. 3-dimensionaal beeld van het stromingsbeeld ter plaatse van het puttenveld van drinkwaterwinning Holten in combinatie met de modellagen. In: Reistijdberekeningen MIPWA 3.0Bij de actualisatie van het grondwatermodel MIPWA is ondermeer een nieuw lagenmodel van de ondergrond gebouwd. Het is onduidelijk is of de in de schematisatie gemaakte keuzes gevolgen hebben voor de berekende reistijden van het grondwater naar grondwateronttrekkingen. Het doel van de rapportage is: •het visualiseren van de sterke laagdikte wisselingen en de locaties waar dit voorkomt; •Voorbeeldberekeningen om vast te stellen of de laagdikte wisselingen effect heeft op de berekende reistijden en indien dit het geval is hoe daar dan mee kan worden omgegaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: