donderdag 19 januari 2017

Dassenprotocol: beheer en onderhoud

Cover foto Dassenprotocol: beheer en onderhoudBinnen het beheergebied van het waterschap Aa & Maas komt de streng beschermde das voor. Tijdens beheer- en onderhoudswerkzaamheden deden zich met toenemende regelmaat knelpunten voor met vaste rust- en verblijfplaatsen van dassen. Deze zijn beschermd door de Flora- en faunawet en mogen niet verstoord en vernield worden. Hoewel het Waterschap de gedragscode Flora- en faunawet volgt van de Unie van Waterschappen, ontbrak een goede uitwerking van de gedragscode in een werkprotocol voor de das. Er was sprake van veel losse adviezen en veel maatwerk. Waterschap Aa en Maas heeft de ad-hoc adviezen over de das vastgelegd in een dassenprotocol, conform de vereisten uit de Flora- en faunawet voor beheer en onderhoud. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: