donderdag 23 juni 2016

De gevolgen van mestgebruik voor drinkwaterwinning: een tussenbalans

Figuur 2-1: Grondwaterbeschermingsgebieden waarvoor vlakdekkende nitraatconcentraties in het uitspoelingswater zijn berekend. De gebieden liggen
geheel of gedeeltelijk in de zandregio. pag. 10.In de Nederlandse zand- en lössgebieden is het meststoffenbeleid mede bepalend voor de kwaliteit van grondwater als grondstof voor de productie van drinkwater. Momenteel voert het Ministerie van Economische Zaken de Evaluatie Meststoffenwet uit. In dit rapport wordt het belang van de drinkwatersector bij dit traject onderbouwd door een actueel overzicht te geven van de aard en omvang van de problematiek die drinkwaterbedrijven ondervinden als gevolg van bemesting. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: