maandag 27 juni 2016

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater: update toestand en trends tot en met 2014

Foto koeien in de wei. Bron: http://www.deltares.nl/publication/meetnet-nutrienten-landbouw-specifiek-oppervlaktewaterIn 2012 is ten behoeve van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 (EMW2012) het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO) samengesteld uit bestaande meetlocaties van de Nederlandse waterschappen. Op basis van gegevens uit het meetnet is een toestand- en trendanalyse uitgevoerd om op landelijk niveau en voor het zand-, klei- en veengebied te kunnen vaststellen of in landbouw specifiek oppervlaktewater: 1. De waterkwaliteitsdoelen met betrekking tot nutriënten worden gehaald; 2. Er neerwaartse of opwaartse trends zijn in nutriëntenconcentraties. Dit rapport beschrijft een update van de analyse van de gegevens uit het MNLSO tot en met 2014. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | publicatieoverzicht MNLSO.

Geen opmerkingen: