donderdag 14 april 2016

Pilot rivierhout: verslag van het ontwerpproces 2013-2015

foto cover Pilot rivierhout : verslag van het ontwerpproces 2013-2015Rijkswaterstaat heeft als pilotproject dode bomen onder water verankerd op enkele plaatsen in de Rijn. Dit kan een bijdrage leveren aan de doelen voor de Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste randvoorwaarde: de scheepvaart mag er geen last van hebben. De pilot laat zien dat rivierhout, ook in de sterk gereguleerde Nederlandse rivieren, een belangrijke meerwaarde heeft voor het onderwaterleven. Het is bovendien een relatief goedkope maatregel die ook als extraatje aan inrichtingsmaatregelen als nevengeulen of oeverinrichting toegevoegd kan worden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over rivierhout.
Meer info? Klik op | RWS bericht 'Rivierhout' | Nature Today bericht 'Rivierhout belangrijk voor de natuur' | ARK Natuurontwikkeling bericht 'Dood hout in de rivier' | Illustratie 'Rivierhout, de sleutelrol van dode bomen in de rivier' (ARK Natuurontwikkeling).

Geen opmerkingen: