woensdag 20 april 2016

Hydro-ecologische systeemanalyse Beerzerveld: de noodzaak van interne en externe maatregelen

foto cover Hydro-ecologische systeemanalyse Beerzerveld: de noodzaak van interne en externe maatregelenIn 2008 is er een bufferzone ingericht ten zuiden van het Beerzerveld. In de PAS-gebiedsanalyse van het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge is de aanleg van een tweede hydrologische bufferzone van het Beerzerveld voorzien. Deze zone, die wederom ten zuiden van het Beerzerveld moet komen te liggen, is volgens deze analyse noodzakelijk om via een verhoging van de regionale grondwaterstand in de zandondergrond tot in de veenbasis de Natura 2000-doelstellingen te realiseren. De realisatie van zo’n bufferzone heeft vanwege zijn voorziene omvang aanzienlijke gevolgen voor de omgeving. Daarom wil de provincie Overijssel de noodzaak en eventuele inrichting van deze tweede bufferzone en andere (interne of externe) maatregelen nader laten onderzoeken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: