dinsdag 9 februari 2016

Hoe nat was de berg?

Figuur 2. Dwarsdoorsnede van de Archemerberg ter hoogte van ’t Loovenne (Bron: dinoloket, REGIS II). Pag. 8 van Hoe nat was de berg? Hydro-ecologische systeemanalyse ten behoeve van lokaliseren voormalige en actuele vochtige heide op de ArchemerbergDe hydro-ecologische systeemanalyse van de Archemerberg geeft inzicht in het voorkomen van vochtige heide in het verleden en de mogelijkheden voor ontwikkeling en versterking van deze waarden in de huidige situatie vanuit het inzicht in het hydro-ecologische functioneren van het gebied. Te beantwoorden vragen: 1. Hoe functioneert het hydro-ecologisch systeem van de flanken van de Archemerberg en op welke wijze is dit functioneren in de afgelopen eeuw gewijzigd? 2. Waar zijn op de flanken van de Archemerberg onder de huidige omstandigheden of via het nemen van beperkte maatregelen mogelijkheiden voor ontwikkeling van vochtige heide? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: