maandag 9 november 2015

Waterbalans Huurnerveld: evaluatie metingen

Illustratie voorkant Waterbalans Huurnerveld: evaluatie metingenHet Huurnerveld beslaat de oostelijke kant van het natuurreservaat Wierdense Veld, ten noorden van de Nijverdal/Wierden. Het gebied is een hoogveenrestant met een Natura2000 status. Om tot een beter gekwantificeerd begrip van de hydrologie te komen is in 2011 een aanvullend monitoringsysteem ingericht, waarin de grondwaterstanden en de afvoer op een aantal punten wordt gemeten. De vraag is om op basis van de sindsdien verzamelde gegevens een eerste evaluatie van de waterbalans van het Huurnerveld op te stellen. Deze evaluatie moet zicht bieden op hiaten in de monitoring en mondt uit in een advies over het opheffen van die hiaten. De waterbalans moet inzicht geven in de gemiddelde wegzijging in het gebied. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: