dinsdag 3 november 2015

Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen

Deel cover Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketenIn de studie 'Effluent-reuse' is voor twee gebieden in Limburg verkend welke bijdrage een Modulaire Duurzame Rioolwaterzuivering (MDR) kan vervullen in het optimaliseren van de waterketen/ watercyclus van het gebied. Gekeken is naar mogelijke afzet van het effluent in industrie en/of landbouw en de inzet van effluent voor het handhaven van natuurwaarden. Hierbij is tevens rekening gehouden met de mogelijkheden van ondergrondse opslag. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: