dinsdag 13 januari 2015

Waterplanten maaien, conserveren en verwerken

Figuur 1: Een bult van 300 m3. Hoe verwerken we 25 van die bulten? Bron: Waterplanten maaien, conserveren en verwerken. pag. 12Dit rapport beschrijft een ontdekkingstocht in de wereld van het maaien van waterplanten in meren en plassen. Gezocht is naar methoden om waterplanten in plassen efficiënt te maaien en de regels die daarbij gelden. Daarnaast is gezocht naar methoden om het maaisel te benutten voor de productie van energie of veevoer. Daarvoor zijn diverse methoden op praktijk- of laboratoriumschaal getest. De verwerking tot biogas moet nog verder worden uitgeprobeerd, bij voorkeur op praktijkschaal. De verwerking van waterplanten tot veevoer heeft weinig toekomst. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: