donderdag 8 januari 2015

Waterkwaliteit bebouwd gebied: signaleringsmonitoring 2010-2014

Het grootste waterkwaliteitsknelpunt voor water in bebouwd gebied betreft blauwalg (op 45% van de locaties gold in 2014 een waarschuwing voor blauwalgen). Stank, overlast door kroos, groenalg en dode vogels en vissen worden incidenteel gemeld. Binnen het signaleringsmeetnet water in bebouwd gebied zijn 10 van de 27 locaties (= 37%) aangemerkt als probleemlocatie. De belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van de fysisch-chemische parameters in relatie tot waterkwaliteitsknelpunten voor water in bebouwd gebied betreffen nutriƫnten ( = 67% van de locaties met hoge concentraties voor N en/of P). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: