dinsdag 11 november 2014

Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit in de Achterhoek, Gelderse Vallei en op de Veluwe

Groot blaasjeskruid, één van de soorten waterplanten die in de beheergebieden voorkomen. Foto cover. Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit in de Achterhoek, Gelderse Vallei en op de VeluweOf en in hoeverre hoge sulfaatconcentraties in waterlichamen in het (zand)landschap van Oost-Nederland, de Veluwe, de Gelderse Vallei en het gebied van de Eem een probleem vormen voor water- en moerasplanten is het onderwerp van deze studie. Centraal staat de vraag of de sulfaatconcentratie van de waterlaag een negatieve invloed heeft op vegetaties van wortelende waterplanten en moerasplanten in beken, rivieren en weteringen die in beheer zijn bij Waterschap Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: