maandag 17 november 2014

Innovatieve dijken als strategie voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied

Foto omslag Innovatieve dijken als strategie voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied. De foto op de omslag is gemaakt door Jantsje M. van Loon-SteensmaIn opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied zijn diverse studies uitgevoerd naar de kansen voor innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied. Daarbij is de toepasbaarheid en effectiviteit voor de waterveiligheid verkend en is de meerwaarde voor natuur, landschap en recreatie van innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied in beeld gebracht. In dit rapport worden de belangrijkste bevindingen uit deze studies samengevat met als doel de state of the art kennis en inzichten rond innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied te schetsen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: