woensdag 16 juli 2014

Magnesium, struviet, ontwatering van slib en mest

Struviet. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/StruvietIn deze verkenning naar het effect van verschillende magnesiumzouten op vorming van struviet in verschillende media (slib, digestaat, (rejectie)water, mest) en op ontwatering van slib, mest en digestaat. Naast een literatuurstudie is een inventarisatie uitgevoerd naar de ervaringen van waterschappen en technologie-ontwikkelaars en zijn enkele kleinschalige (laboratorium) testen uitgevoerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

1 opmerking: