woensdag 23 juli 2014

Advies Ecosysteemdiensten grondwater

Foto cover Advies Ecosysteemdiensten grondwaterEcosysteemdiensten zijn gedefinieerd als de voordelen die de mensheid ontvangt van ecosystemen. Het ecosysteemdienstenconcept biedt grip op het omgaan met natuurlijke hulpbronnen en geeft beter zicht op de belanghebbenden bij het nemen van beslissingen die natuurlijke hulpbronnen raken. Voorbeelden van ecosysteemdiensten van grondwater zijn beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit, energie, draagkracht en voeding van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen. In het advies wordt een door kennisinstituten opgestelde lijst van ecosysteemdiensten besproken, die geschikt is voor verkenningen van de mogelijke benutting van ecosysteemdiensten van grondwater en van de gevolgen van ingrepen in grondwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: