maandag 7 april 2014

Definitiestudie achtergrondverlaging in de provincie Overijssel

Figuur 3.2: Locaties van de 465 operationele peilbuizen van het PMG (rood) en die van de 32 grondwaterwinningen van Vitens (blauw). In: Definitiestudie achtergrondverlaging in de provincie OverijsselDe Provincie Overijssel heeft behoefte aan een ruimtelijk beeld van de achtergrondverlaging in Overijssel, dat is gebaseerd op statistische analyse van grondwaterstandsreeksen. Als een eerste verkenning gaat dit rapport in op afbakening, aanpak, mogelijkheden en beperkingen van het daarvoor benodigde onderzoek. Het begrip achtergrondverlaging is een licht gecorrigeerde versie van het begrip achtergrondverdroging, dat werd geïntroduceerd bij een grootschalige studie naar de verlaging van de niet aan neerslagoverschot en grondwaterwinning gerelateerde component van de grondwaterstand / stijghoogte in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland, in de periode vanaf 1950. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: