donderdag 6 maart 2014

Richtlijn projectmonitoring: inrichtingsprojecten Rijkswateren. Update 2103

cover Richtlijn projectmonitoring: inrichtingsprojecten RijkswaterenDe Richtlijn Projectmonitoring richt zich op de monitoring van BPRW-maatregelen voor KRW/Natura 2000. Voor deze Richtlijn is een selectie gemaakt van een tiental maatregelen die veelvuldig genomen gaan worden en waarover de komende periode de meeste vragen verwacht worden. De implementatie van Natura 2000 in het Nederlandse waterbeleid en -beheer, is vooralsnog minder ver gevorderd dan de KRW. Deze versie is gericht op tien inrichtingsmaatregelen uit het BPRW (2009) die vaak genomen zullen gaan worden de komende planperiode(s). Het betreft afzonderlijk: nevengeulen, strangen, getijdekreken, uiterwaardverlaging, natuurvriendelijke oevers, vrij eroderende oevers, vistrappen, herstel zout-zoet overgangen, herstel van kweldervegetatie en zeegras. Dit rapport is een update van de eerste werkversie van de Richtlijn Projectmonitoring uit 2010. Op basis van recent uitgevoerde projectmonitoring zijn een aantal belangrijke wijzigingen in het rapport aangebracht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: