woensdag 15 januari 2014

Verwerking van extreme neerslag in stedelijk gebied

Figuur 1 Afkadering (streeplijn) KvK Trance 2 Thema 4, werkpakket 3.3 in relatie tot klimaatrobuustere steden. Bron: Verwerking van extreme neerslag in stedelijk gebied. pag. 1De afvoer van stedelijk water bestaat in grote lijnen uit drie componenten, die meestal onderling in verbinding staan. Het grondwater is de langzaam reagerende, de riolering en oppervlaktewater daarentegen een snel reagerende component. Dit rapport bevat een handleiding voor de waterbeheerder, hoe om te gaan met extreme neerslag in stedelijk gebied: Deel 1. Handleiding voor analyse en verbetering van het stedelijk afwateringssysteem; Deel 2. Inzet van rekentools; en Deel 3. Kentallen van maatregelen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over de klimaatadaptieve stad | projectpagina 'Climate Proof Cities', onderdeel van het nationale onderzoeksprogramma 'Kennis voor Klimaat'.

Geen opmerkingen: