donderdag 16 januari 2014

Een toekomst voor dijken: handreiking voor de omgang met dijken als cultureel erfgoed

De Westfriese Omringdijk bij Keinsmerwiel. Bron: Een toekomst voor dijken: handreiking voor de omgang met dijken als cultureel erfgoed. pag. 6In Nederland liggen duizenden kilometers dijk. Veel van die dijken zijn eeuwenoud en vormen gezichtsbepalende en karakteristieke elementen in het landschap. Een deel van deze dijken is nog in functie en beschermt ons tegen overstromingen door rivier- en zeewater. De overige hebben hun waterkerende functie verloren. Door de klimaatverandering staan de cultuurhistorische waarden van waterkerende dijken in toenemende mate onder druk. Gemeenten moeten sinds 1 januari 2012 in hun bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorische waarden zoals die van oude dijken. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft antwoorden op vragen over de cultuurhistorische waarden van dijken en praktische aanwijzingen voor een goede omgang met die waarden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: