donderdag 12 december 2013

Hoeveelheid beschikbaar fosfaat en plantensoorten

Foto door Dr. Jerry van Dijk. http://www.wageningenur.nl/en/show/Phosphorus-threatens-existence-of-endangered-plants.htmPlantensoorten die goed gedijen in gebieden met lage concentraties fosfaat, investeren weinig in hun voortplanting. Door de toename van fosfaat in het leefmilieu en de versnippering van fosfaatarme gebieden dreigen deze plantensoorten, die toch al op de 'rode lijst' staan, te verdwijnen. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer Yuki Fujita. "De conclusies sluiten aan bij breder onderzoek naar effecten van klimaatverandering en waterhuishouding op vegetatie. De hoeveelheid beschikbaar fosfaat in de bodem is namelijk te beïnvloeden via grond- of oppervlaktewater." Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht KWR.

Geen opmerkingen: