woensdag 13 november 2013

Extreme overstromingen van de Rijn gedurende het Holoceen

Foto Zandzakkenmuur. nieuwsbericht Onderzoek overstromingen Rijn ligt bij Deltacommissie. http://www.dub.uu.nlTerwijl Den Haag vooral vreest voor de oprukkende zee, lijkt het gevaar veel eerder van rivier de Rijn te komen. Uit onderzoek blijkt dat de Rijn in het verleden nog veel hoger stond dan bij de evacuatie van de Betuwe in 1995.
"Je wilt natuurlijk niet in de rug worden aangevallen", zegt de in oktober gepromoveerde aardwetenschapper Willem Toonen. Zijn ontdekking van de vijf historische overstromingen van de Rijn, die van 4200, 2700 en 2500 v. Chr. en 784 en 1374 n. Chr., ligt momenteel op tafel bij beleidsmakers van de Deltacommissie van Wim Kuijken, het overheidsorgaan dat moet voorkomen dat Nederland geteisterd gaat worden door overstromingen in de komende eeuw. Klimatologen verwachten door het broeikaseffect een temperatuurstijging, oprukkende zee en meer regenval. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Onderzoek overstromingen Rijn ligt bij Deltacommissie.

Geen opmerkingen: