vrijdag 17 mei 2013

Zekerheden en onzekerheden rond het zout maken van het Volkerak-Zoommeer

Figuur 1. Het Volkerak-Zoommeer. Bron: eindrapport Zoutwatervrees: zekerheden en onzekerheden rond het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Pag. 22Het doel van het project 'Negotiating uncertainties' is om zekerheden en onzekerheden in kennis over zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta in kaart te brengen. Dit is gedaan aan de hand van de casestudie MER 'Waterkwaliteit Krammer Volkerak-Zoommeer'.
De onderzoeksvragen waren:
  1. Hoe zijn goed onderbouwde uitspraken te doen over de status van kennis op het gebied van verzilting en regionale zoetwatervoorziening?
  2. Hoe gaan verschillende stakeholders in een complex besluitvormingsproces om met hiaten in hun kennis?
  3. Hoe kun je verschillende (on)zekerheden over verzilting en zoetwatervoorziening op een semi-kwantitatieve wijze visualiseren?
  4. Hebben wij een onderhandelingsproces over onzekerheden waargenomen?
Meer lezen? Klik op | details | eindrapport.

Geen opmerkingen: