donderdag 16 mei 2013

Jaarbericht Rijkswaterstaat 2012

Cover Jaarbericht Rijkswaterstaat 2012Het Jaarbericht Rijkswaterstaat 2012 is begin mei verschenen. Het jaarbericht geeft bondig weer wat Rijkswaterstaat in het verslagjaar heeft gedaan om zijn missie uit te voeren: de zorg voor droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer en betrouwbare en bruikbare informatie.

In 2012 investeerde Rijkswaterstaat in een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Met de aanleg van 131 kilometer asfalt om verkeersknelpunten op te lossen; door ruimte te maken voor water in het rivierengebied en door te investeren in een hoofdvaarwegennet dat het scheepvaartverkeer nog soepeler afwikkelt. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met andere partijen.

Het online jaarbericht 2012 is vooral een beeldverslag. In 7 korte films ziet u hoe Rijkswaterstaat in de regio samenwerkte aan veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Collega’s en samenwerkingspartners vertellen in deze films over hun ervaringen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: