woensdag 29 mei 2013

Voortgangsrapportage Water in beeld 2012

Foto uit Water in beeld 2012. Bron: http://www.samenwerkenaanwater.nlHet Bestuursakkoord Water werpt vruchten af. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 'Water in beeld 2012' die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De waterschappen werken hard aan alle acties uit het akkoord om samen met het Rijk, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven vanaf 2020 structureel 750 miljoen euro per jaar te bezuinigen. De stijging van de waterbelastingen voor de burger blijft daarmee gematigd en is zelfs lager dan werd verwacht bij het ondertekenen van het akkoord. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: